Details

Title
Te Evanelia a Mataio no Iesu Christ to tatou fatu / parau tahiti
Call Number
SR 499.6211 TEE
Created/Published
Tahiti : printed at the Windward Mission Press, 1820
Pages
99
Notes
Additional page appears at end of item.
View Catalogue

Contents

TE EVANELIA A MATAIO, NO IESU CHRIST TO TATOU FATU; 3
TE EVANELIA A MATAIO. 9
PENE II. Te Magoi te imi raa ia Iesu Christ, 1—10. 11
PENE III, No Ioane hapataizo ra, 1—3. Tina ahu e tana maa, 4. Tana ao raa du i te man pharisca, 5-12 E te bupataizo raaia lesui Loridana, 13-17 13
PENE IV. To Iesu Chrisl neseteia raa, 1-11 Tana haamala raa ite ao, e te maiti raahia i telahi pae pipi nana ra, 12-25 15
PENE V. Te feta no rutou te ao i faaitehia mai, 1—l6. Te ture i faaauhia, 17—48. 17
PENE VI. No te horoa raa taoa, e le bure, e te faaore raa i te hara ra, 1-18. Eiaha titaa adu i te taoa o teienei ao, 19—34. 21
ia faaitoito i te tomo, na roto te uputa pirihao, e ia haapao maite te parau, 1—22. 24
PENE VIII. To Iesu Christ faatora raa i te taate pupure, e te feia mai atoa, 1—l7. Tana haere raa i nia te pahi, e te tatai raa i te maa demoni, 19—34. 26
PENE IX. Te taat hapepa te ora raa, e ta Loane maa pipi ui raa maiia Iesu, 1—l7 To Lesu faaora raa i te feia mai, e tona aroha i te mau taata, 18—38. 29
PENE X. Te mau aposetolo e haamanahia e Lesu, ia vi te demoni, e ia ora te mai ia ratou, 1—5. To ratou faatono raa hia, e ta Lesu ao raa du ia ratou, 6—42. 33
tana parau i te tamarii, aore i te feiapaari ra, 8—30. 36
PENE XII. Te mau pipi i te huhuti ra i te sitona i te sabati, 1—8. Te taata rima maro i faaora hia ra ; e i faulte maira Iesu aitu e matara te hara faaino i te Varua Raa, e i faaite maira hoi tana fetii, 9—50. 38
PENE XIII. Te parabote e te ueue huero, e o te zizania, co te huero sinapi, e o te upea, e te faa au raa o taua maa par a. 42
PENE XIV. Ta Heroda parau ia Iesu, e to Iesu aroha raa i te tiaa rahi taata ipee iana ra, 1-22. To Iesu haere noa raa. e na te miti, aita c vaa, 23—36. 47
PENE XV. Ta te Atua ra parau, e ta te mau pharisea, 1—10. Te mea e viivii at te taata, e te tiaa rahi taata i faaamahia e Iesu i nia i te moua ra, 11—39. 50
PENE XVI Te tapao o Iona, 1-5. Te parau a te mau pharisea e te mau sadukea, e te pohe raa o Iesu i faaite ateahia mai eanailio, 6—28. 53
PENE XVTI Te Iesu faahuru e rua i nia i te moua ra, e te paraparau raa ia Moseraua o Etta, 1—14. Te taata lunahia i faaorahiara, e te moni no roto i te vuhu o te ia i horoahia e Iesu i te feia e haabuiu i te diderama, 15—27. 56
PENE XVIII. Te huru o te feia e tae i te ao, 1—7. Note hura, e te haamaha raa i te riri ia vetahi e 8—35. 58
PENE XIX. Te feia mai i faaorahia e Iesu, e no te haapae raa i te vahine ra, 1—66. Te mea noaa'i te ora mure ore, 17—30. 61
PENE XXI Te Arii no Siona i nia i te asini, 1-12. To Iesu tiali raa du i te feia i hoo i roto i te hiero ra, e te parabole o te taata toopiti ana tamarii tamaroa ra, 13—46. 67
PENE XXII. Te faaipoipo raa i te famaidiate ariiru, 1-11. Ta te maa phariseu haavare raa du ia Ie- 71
PENE XXIII. Te parau a te mau pharisea e te papai parau, 1—34. To Ierusalema pan raa i funite hia mai, 35—39. 74
PENE XXIV. I faaite muira Iesu e pau te hiero i fe hurihiairaro, 1—3. E te tapao e ite ai ua fatata te haava ; e, e ao maira hoi ia tatou ia ara maite, e ia itoito, 4—51. 78
PENE XXV. To parabote o te man paretenia tino anuru ra, 1—l4. E te huru o te haavaraa i faaitehia maira, 15—46. 81
PENE XXVI. Te feia mana te apoo raa ia Iesu i te ravea e poke ai. 1—6. O Iesu e tana mau pipi i te amu raa i te pasa ra, e to Iesu aratai raahia ia Caiapha ra, 7—77. 85
PENE XXVII. To Iesu ruuruu raahia, e te arutai raahia ia Pilato ra, 1—3. To Iuda riri raa ianaiho, te Iesu poke raa, e te dua raa i riti i te apoo, 4—66. 91
PENE XXVIII. To Iesu Christ ora raa mai, 1—9. E te poroi raa i tana mau pipi e haere rutou e haapiiite mau fenua toa, 10-20. 96

Text

Cite

Citation options:
Work identifier

http://nla.gov.au/nla.obj-2092313823

APA citation

Davies, John. (1820). Te Evanelia a Mataio no Iesu Christ to tatou fatu Retrieved April 11, 2021, from http://nla.gov.au/nla.obj-2092313823

MLA citation

Davies, John. Te Evanelia a Mataio no Iesu Christ to tatou fatu Tahiti: printed at the Windward Mission Press, 1820. Web. 11 April 2021 <http://nla.gov.au/nla.obj-2092313823>

Harvard/Australian citation

Davies, John. 1820, Te Evanelia a Mataio no Iesu Christ to tatou fatu printed at the Windward Mission Press, Tahiti viewed 11 April 2021 http://nla.gov.au/nla.obj-2092313823

Wikipedia citation

{{Citation
  | author1=Davies, John.
  | title=Te Evanelia a Mataio no Iesu Christ to tatou fatu
  | year=1820
  | section=92 p. ; 20 cm.
  | location=Tahiti
  | publisher=printed at the Windward Mission Press
  | url=http://nla.gov.au/nla.obj-2092313823
  | id=nla.obj-2092313823
  | access-date=11 April 2021
  | via=Trove
}}

Citations are automatically generated and may require some modification to conform to exact standards.

Download

Select the pages you want to download, or the whole document.

Available formats
TIF high resolution
Include
All
Current

Or select a range of pages:

Order

You can order a copy of this work from Copies Direct.

Copies Direct supplies reproductions of collection material for a fee. This service is offered by the National Library of Australia

Include

Or select a range of pages:

Share

Share on Twitter

Share on Facebook

What can I do with this?

Out of Copyright

Reason for copyright status
Creator Date of Death is Before 1955

You may have full rights to copy, or may be able to copy only under some circumstances, for example a portion for research or study. Contact us for further information about copying.

Copyright status was determined using the following information:

Creator Status
Creator(s) Considered Dead
Creator date of death
1855
Material type
Literary Dramatic Musical
Published status
Published
Publication date
1820
Government copyright ownership
No Government Copyright Ownership

Copyright status may not be correct if data in the record is incomplete or inaccurate.

For more information please see: how copyright status is determined.