Details

Title
Te ohipa a te mau Aposetolo, i papai hia e Luka; iriti hia ei parau Tahiti
Call Number
JAF 499.6211 BIB 1822
Created/Published
Tahiti, i neia i te nenei raa a te mau misionari ra, 1822
Pages
96
View Catalogue

Contents

TE OHIPA A TE MAU APOSETOLO, I PAPAI HIA E LUKA; 3
TE OHIPA A TE MAU APOSETOLO. 7
PENE II. No te pou raa mai o te Varua Maitai i niaiho te mau aposetolo ra. 9
PENE III. No te taata pirioi i faa ora hia ra. 13
PENE IV. NO to Petero raua o Ioane tapea raa hia rea 15
PENE V No te pohe raa o Anemia raua o Saphira, e te tapea raa hia o te man aposetolora. 18
PENE VI. No te maiti raa hia o te mau Diaconora, e to Setephano pari haavare raa hia. 21
PENE VII. No te faa tia raa a, Setephano ia'na iho i te aro o te Sinederi, e tona tuia raa i te ofai. 23
PENE VIII, No te purara o te ecalesia i Ierusalema i Iudea e i Samaria. 28
PENE IX. No te faa fariu raa hia raai o Saula e te Fatu i to[?] haerea i Damaseco ra. 31
PEXE X. No te Etene ra no Corenelio i te to no ran i te vea ia Petero i faa ite ia'na ite parau e ora'i oia e tone too. ra fetii. 34
PENE XI No te pari raa hia mai o Pelero oia i hacre i te Eteno ra. 38
PEXE XII. No te hamani ino raa o Heroda i te ecalesia, e to' na poke raa i to'ua iho teoteo. 41
PEXE XIII. No Saula raua o Baranaba i te tono raa hia e te Varua Maitai i te Etene ra. 43
PENE XIV. To Paula raua Baranaba hamani ino raa hia i Iconio ra. 48
PENE XV. No te maro raa i te peu i to peretome ra. 50
PENE XVI. No Timote i peritome hia e Paula ra, e to Lidia faa fariu raa hia mai. 53
PENE XVII. No te ao raa a Paula i Tesalonia, e i Berea, e i Ateno. 57
PENE XVIII. No ta Paula rave raa i te hipa e te ao raa i Corinetia. 60
PENE XIX. No ta Paula haapii raa fu i te hoe pae pipi a Icane ra. e te rave raa i te semeio ra. 62
PENE XX. No te haerea o Paula i Makedonia, e te amu raa. i te euhari i Teroa. 65
PENE XXI. No te tere o Paula i Ierusulema ra. 69
PENE XXII. No ta Paula faa ite raa tu i te taata i tana fa a faaria raa hia ra. 72
PENE XXIII. No te maro raa o te. 75
PENE XXIV. To Paula pari raa hia e Teretulo i mua i te aro o Feli. 78
PENE XXV. To Paula pari raa hia. e te ati Iuda, i mua i te aro o Phesito. 81
PENE XXVI. To Paula faa tia ran 83
PENE XXVII. To Paula uta raa hia i Roma ra. 86
PENE XXVIII. To Paula hamani mailai raa hia mai i Melita ra. 89

Text

Cite

Citation options:
Work identifier

http://nla.gov.au/nla.obj-2106203011

APA citation

Pomare & Nott, Henry & London Missionary Society. (1822). Te ohipa a te mau Aposetolo, i papai hia e Luka; iriti hia ei parau Tahiti Retrieved November 26, 2020, from http://nla.gov.au/nla.obj-2106203011

MLA citation

Pomare, Nott, Henry and London Missionary Society. Te ohipa a te mau Aposetolo, i papai hia e Luka; iriti hia ei parau Tahiti Tahiti: i neia i te nenei raa a te mau misionari ra, 1822. Web. 26 November 2020 <http://nla.gov.au/nla.obj-2106203011>

Harvard/Australian citation

Pomare & Nott, Henry & London Missionary Society. 1822, Te ohipa a te mau Aposetolo, i papai hia e Luka; iriti hia ei parau Tahiti i neia i te nenei raa a te mau misionari ra, Tahiti viewed 26 November 2020 http://nla.gov.au/nla.obj-2106203011

Wikipedia citation

{{Citation
  | author1=Pomare.
  | author2=Nott, Henry.
  | author3=London Missionary Society.
  | title=Te ohipa a te mau Aposetolo, i papai hia e Luka; iriti hia ei parau Tahiti
  | year=1822
  | section=87, [1] p. (incl. cover) 17 cm.
  | location=Tahiti
  | publisher=i neia i te nenei raa a te mau misionari ra
  | url=http://nla.gov.au/nla.obj-2106203011
  | id=nla.obj-2106203011
  | access-date=26 November 2020
  | via=Trove
}}

Citations are automatically generated and may require some modification to conform to exact standards.

Download

Select the pages you want to download, or the whole document.

Available formats
TIF high resolution
Include
All
Current

Or select a range of pages:

Order

You can order a copy of this work from Copies Direct.

Copies Direct supplies reproductions of collection material for a fee. This service is offered by the National Library of Australia

Include

Or select a range of pages:

Share

Share on Twitter

Share on Facebook

What can I do with this?

Out of Copyright

Reason for copyright status
Creator Date of Death is Before 1955

You may have full rights to copy, or may be able to copy only under some circumstances, for example a portion for research or study. Contact us for further information about copying.

Copyright status was determined using the following information:

Creator Status
Creator(s) Considered Dead
Creator date of death
1844
Material type
Literary Dramatic Musical
Published status
Published
Publication date
1822
Government copyright ownership
No Government Copyright Ownership

Copyright status may not be correct if data in the record is incomplete or inaccurate.

For more information please see: how copyright status is determined.