Hand written text: Paihia June 4 1844. Ki a Neho ki Te Waimate. Kaore ra aku paraihe na Te Wiremu te paraihe I pania ai toku poti, me he mea pea kei konei koe ka inoi atu ahau ki a koe ki tetahi hinu me tetahi wukita ? Ma mo toku poti I a koe, na, tena te ta ? kua korerotia ? kihai pea i rite. Heoi na to hoa. Na Hemi Tautai.

Cite

Identifier

http://nla.gov.au/nla.obj-251890030

Order

You can order a copy of this work from Copies Direct.

Copies Direct supplies reproductions of collection material for a fee. This service is offered by the National Library of Australia

Share

Share on Twitter

Share on Facebook

What can I do with this?

Unknown

Copyright status could not be determined due to data in the record being incomplete or inaccurate.

For more information please see: how copyright status is determined.