Notes on some Sinhalese families / by P. E. Pieris

Creator
Pieris, P. E. (Paulus Edward), 1874-
Call Number
YYp 2011-156
Created/Published
[Sri Lanka : Pub. varies], 1902-
Images
38
View Catalogue

Contents

ON SOME SINHALESE FAMILIES. 1
ON SOME SINHALESE FAMILIES. 3
[Chapter heading not available] 5
LAURENS MADERA DE BASTO NAUVA RATNA GROOT MODLIAR EN BANACKA VAN COLOMBO WERD DESE TER ERE TEKEN WEGENS D’E COMP. VOOR ZIJN GOEDE GEPRESTEER DIENSTEN VEREERT DOOR D’E DE. HR. LAURENS PYL RAED ORD. VAN INDIA GOVR. EN DIRECT. DESE YLT. CEILON DE KUSTEN MADURE INCHIADOES: 14: Jan: 1686. 7
DESE MEDALYE WOOED DOOR D’EDELE HEER HENDRICK BECKER RAAD ORDINAIR VAN NEDERLANTS INDIA GOUVERNEUR EN DIRECTEUR DES EYLANTS CEYLON DE CUSTE MADURE ETC TOT EEN TEYKEN GEGEVEN AAN DON SIMON WIGEWARDENE MODDELYAAR GAGIENAICKE JAAG EN ZAAYMEESTER TOT MATURE ON DESSELFS BYZONDERE GOED DEVOIREN TEN DIENSTE DER EL COMPAGE. TOT ONS MERKELYK GENOEGEN AANGEWENT EN BETOONT ANNO 1715. 18
TOT PUBLYK BEWYS VAN CONST EN AFFECTIE WERT DESE EE RE PENNING DOOR DEN EDELE GESTRENGE HEER EN MR. ISAAC AUGUSTIN RUMPF GOVERNEUR EN DIRECTEUR VAN CEYLON MADURE ETC VEREERT AAN DEN WAKKEREN DON SIMON WIJEWARDANE MODLIAAR GAGINAIKE JAAG EN ZAAY MEESTER VAN MATURE EN OPZIGTER OVER CATTOENE OEDEBOEKE DE GIRREWAYS EN BAYGAMS DIE TOT ONS COMPLETE CONTENTEMENT IN ALLE GENOEMDE FUNCTIEN EN SPECIAAL IN DE CULTURE VAN INDIGO STEEDS UITMUNTENDE PREUVES VAN ZYNE GETROUWHEYT AAN D. E. COMP. EN ONS HEEFT GEGEVEN A. 1718. 19
UYL NAME DER EDELE NEDERLANDSE DOORLUGTIGE MAITSCHAPPY WE RD DOOR DEN WEL EDELEN HEER GOUVERNK MR. ISAAC AUGUSTIN RUMPF RAED ORDR. VAN INDIA DIT GEDENK TEEKEN VEREERT AAN DON SIMON WIEDJ WARDENE MODLIAR OPZIGTER OVER DE BAYGAMS GIREWAYS CATOENE OEDOEBOCKE, EN KIRAMA, DIE MIET ALLEEN IND’ ORDR. DIENSTEN VAN JAAG SAAY-MEESTER EN OPZIGTER MAAR OOK IN D’ EXTRAORDR. AANPLANTING VAN COFFY IN 7BER 1720 INGEOVERT ALLE DE GAALSE MATURESE HOOFDEN IN GEHOORSAME NAARSTIGHEIT SEER VERRE HEEFT OVERTROFFEN. 20
DESE MEDALLIE WERD IN DEN JAARE 1724 INDE MAAND NOVEMBER DOOR JOANNES HERTENBERG GOUVERNEUR EN DIRECTEUR DES EIJLANDS CEYLON TOT EEN TEECKEN VAN GENEGENHEYD EN GUNSTE’S COMP. WEGEN VEREERT A AN DON JOAN SINNEWIRATNE WIJEJE WICKREME TINNECON MODLIAAR GAISENAIKE JAAG EN ZAAYMEESTER VAN MATURE, EN OPZIGTER OVER CATTOENE, OEDEBOCK KIREME, DE GIRREWAIS EN BAIJGAMS OM HEM IN ZIJNEN PRAESENTEN GOEDEN IJVER TOT VOORTSETTINGE VAN DEN ELEPHANTS VANGST EN NELIJ GEZAAY, ITEM DE COFFIJ CULTURE, MEER EN MEER TE ANIMEEREM. 21
DESE MEDALIE WEED A° 1731 DEN 22 MAART DOOR DEN WEL EDELEN HEER STEPHANUS VERSLUYS RAAD EXTRAORDINARIS VAN INDIA EN CEYLONS GOUVERNEUR TOT EEN TEEKEN VAN GENEGEN HEYD EN GUNSTE PR. COMPS. WEGEN VEREERT AAN DON JOAN SENNEWIRATNA WIJEYEWICKREME TENNECON MODELIAAR GAISENAIKE JAAG EN ZAAY MEESTER VAN MATURE EN OPZIGTER OVER CATTOENE OEDEBOCKE KIREAIE DE GIRRUWAIS EN BAIGAMS OM HEM IN ZIJNEN GOEDEN YVER TOT VOORT ZETTINGE VAN DEN ELIPHANTS VANGST EN NELY GEZAAY ITEM DE COFFIJ CULTURE MEER EN MEER T’ ANIMEEREN. 22
FREDERICK NORTH, GOVERNOR, GAVE THIS MEDAL TO DON SIMON WIJEY WAR DENE NAWERATNE RANESINHE TINNECONE MODELIAR OF THE GIREWAY PATTOO FOR HIS GOOD SERVICES IN 1 803. 32

Text

Cite

Citation options:
Work identifier

http://nla.gov.au/nla.obj-2987034593

APA citation

Pieris, P. E. (1902). Notes on some Sinhalese families Retrieved February 9, 2023, from http://nla.gov.au/nla.obj-2987034593

MLA citation

Pieris, P. E. Notes on some Sinhalese families [Sri Lanka: Pub. varies], 1902. Web. 9 February 2023 <http://nla.gov.au/nla.obj-2987034593>

Harvard/Australian citation

Pieris, P. E. 1902, Notes on some Sinhalese families Pub. varies], [Sri Lanka viewed 9 February 2023 http://nla.gov.au/nla.obj-2987034593

Wikipedia citation

{{Citation
  | author1=Pieris, P. E.
  | title=Notes on some Sinhalese families
  | year=1902
  | section=[5] v. : genealogical tables ; 22 cm.
  | issue=Part I
  | location=[Sri Lanka
  | publisher=Pub. varies]
  | url=http://nla.gov.au/nla.obj-2987034593
  | id=nla.obj-2987034593
  | access-date=9 February 2023
  | via=Trove
}}

Citations are automatically generated and may require some modification to conform to exact standards.

Download

Select the images you want to download, or the whole document.

Available formats
TIF high resolution
Include
All
Current

Or select a range of images:

Order

You can order a copy of this work from Copies Direct.

Copies Direct supplies reproductions of collection material for a fee. This service is offered by the National Library of Australia

Include

Or select a range of images:

Share

Share on Twitter

Share on Facebook

What can I do with this?

Copyright Undetermined

Reason for copyright status
Cannot determine publication date because this record has an open range of dates

You may order a copy or use the online copy for research or study; for other uses Contact us.

Copyright status was determined using the following information:

Creator Status
Creator(s) Considered Dead
Creator date of death
1974
Material type
Literary Dramatic Musical
Published status
Published
Publication date
9999
Government copyright ownership
No Government Copyright Ownership

Copyright status may not be correct if data in the record is incomplete or inaccurate. Other access conditions may also apply.

For more information please see: Copyright in library collections.