Τοπικές Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Ευεξίας Ενηλίκων και Ηλικιωμένων. Φύλλο Πληροφοριών 1 (Ελληνικά)

Cover
Thumbnail - Τοπικές Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Ευεξίας Ενηλίκων και Ηλικιωμένων. Φύλλο Πληροφοριών 1 (Ελληνικά).
Created/Published
Βικτώρια : Υπουργείο Υγείας, [2021] ©2021
Standard Ids

9781760964771 (ISBN)

View Catalogue

Cite

Identifier

http://nla.gov.au/nla.obj-2992801614

APA citation

(2021). Τοπικές Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Ευεξίας Ενηλίκων και Ηλικιωμένων Retrieved December 2, 2022, from http://nla.gov.au/nla.obj-2992801614

MLA citation

Τοπικές Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Ευεξίας Ενηλίκων και Ηλικιωμένων Βικτώρια: Υπουργείο Υγείας, 2021. Web. 2 December 2022 <http://nla.gov.au/nla.obj-2992801614>

Harvard/Australian citation

2021, Τοπικές Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Ευεξίας Ενηλίκων και Ηλικιωμένων Υπουργείο Υγείας, Βικτώρια viewed 2 December 2022 http://nla.gov.au/nla.obj-2992801614

Wikipedia citation

{{Citation
  |
  | title=Τοπικές Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Ευεξίας Ενηλίκων και Ηλικιωμένων
  | year=2021
  | section=1 online resource.
  | isbn=9781760964771
  | location=Βικτώρια
  | publisher=Υπουργείο Υγείας
  | url=http://nla.gov.au/nla.obj-2992801614
  | id=nla.obj-2992801614
  | access-date=2 December 2022
  | via=Trove
}}

Citations are automatically generated and may require some modification to conform to exact standards.

Download

Download the whole document and cover image as a ZIP file.

Order

You can order a copy of this work from Copies Direct.

Copies Direct supplies reproductions of collection material for a fee. This service is offered by the National Library of Australia

Share

Share on Twitter

Share on Facebook

What can I do with this?

In Copyright

Reason for copyright status
Until 2071 [Created/Published Date + 50 Years]

You may order a copy or use the online copy for research or study; for other uses Contact us.

Copyright status was determined using the following information:

Material type
Literary Dramatic Musical
Published status
Published
Publication date
2021
Government copyright ownership
Victoria - State, provincial, territorial, dependent, etc.

Copyright status may not be correct if data in the record is incomplete or inaccurate. Other access conditions may also apply.

For more information please see: Copyright in library collections.

State Library Victoria National Library of Australia
Current View